E-Usluge

 
Na portalu "Moja socijalna sigurnost" na raspolaganju Vam je niz elektroničkih usluga iz domene socijalne sigurnosti.

Registar osiguranika (REGOS)

e-Usluge koje su Vam dostupne:

Popis elektroničkih dokumenata za osiguranike (ENA): 

 

Mirovina (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)

e-Usluge koje su vam dostupne:  
  

Zdravstvo (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje)