Ključni koraci u postupku ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu od 01.01.2019. godine

Koraci: 
 
 1. Osiguranik podnosi Zahtjev HZMO-u za ostvarivanje prava na mirovinu
 2. REGOS budućem korisniku mirovine na kućnu adresu dostavlja Informativni izračun mirovine
 3. Osiguranik bira povoljniju mirovinu osobnom Izjavom u Mirovinskim informativnim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili putem e-Usluge „Odabir mirovine (mirovina samo iz I. stupa ili mirovina iz I. i II. stupa)“ u sustavu e-Građani.
 4. HZMO donosi Rješenje o priznavanju prava na starosnu/prijevremenu starosnu mirovinu
 5. Isplata mirovine od strane HZMO
  • Ako se član fonda opredijeli za mirovinu samo iz I. stupa,  HZMO će isplaćivati mirovinu kao da je osiguranik bio siguran samo u I. stupu
  • Ako se član fonda opredijeli za mirovinu iz I. i iz II. stupa, HZMO će isplaćivati osnovnu mirovinu iz I. stupa
  • U mirovine iz I. stupa  je uračunat dodatak  na mirovinu koji je sastavni dio mirovine.
 6. Ako se član fonda opredijelio za mirovinu iz oba stupa (I. + II. stup), u Mirovinskim informativnim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili putem e-Usluge „Mirovinsko osiguravajuće društvo (prijava/promjena)“ odabire MOD za isplatu mirovine iz II. stupa. Ako član fonda osobno ne odabere MOD, REGOS će ga u roku od 6 mjeseci od ostvarivanja prava na mirovinu rasporediti u jedan od postojećih MOD-ova.
 7. Zatvaranje osobnog računa i prijenos sredstava u MOD
 8. Sklapanje Ugovora o mirovini s MOD-om
 9. Jednokratna isplata do 20% doznačenih sredstava sa osobnog računa nakon potpisivanja ugovora s MOD-om
 10. ISPLATA MIROVINE IZ II. STUPA OD STRANE MOD-a (prema odabranom mirovinskom programu)

NAPOMENA: Ako je osnovna mirovina iz I. stupa veća od najniže mirovine iz I. stupa,   budući korisnik mirovine može se odlučiti za jednokratnu isplatu do 20% od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u. MOD isplaćuje jednokratnu isplatu umanjenu za porez na dohodak koji se obračunava sukladno važećim poreznim propisima.