Obavijest novozaposlenima

Temeljem članka 91. stavak 5. i 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, REGOS odmah po zaprimanju podatka od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o uspostavljanju osiguranja u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti dostavlja osiguraniku na kućnu adresu obavijest o potrebi izbora obveznog mirovinskog  fonda.
Na ovaj način omogućuje se bolja informiranost novozaposlenih o potrebi osobnog izbora obveznog mirovinskog fonda. REGOS u obavijesti jasnim, jednostavnim, nedvosmislenim i  razumljivim jezikom opisuje fondove koje osiguranik može izabrati, njihove bitne karakteristike, prava osiguranika i podatak o tome gdje se mogu pribaviti detaljniji podaci o pojedinoj vrsti obveznog mirovinskog fonda i mirovinskog društva.
 
S obzirom da je rok za odabir obveznog mirovinskog fonda mjesec dana od dana stjecanja svojstva osiguranika, odnosno prijave na osiguranje, REGOS je osigurao dnevnu ažurnost i dostupnost podataka o novozaposlenima  kako bi na temelju tih podataka što prije dostavio osiguraniku obavijest o potrebi izbora fonda. Obvezni mirovinski fond možete odabrati  u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a, u Mirovinskim informativnim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku ili putem e-Usluge Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena) u sustavu e-Građani.  Nakon izbora fonda, uplate doprinosa II. stupa od strane Vašeg poslodavca prosljeđuju se u odabrani fond i evidentiraju na Vašem osobnom računu.
Ako u roku od mjesec dana od dana zaposlenja ne odaberete obvezno mirovinsko društvo i kategoriju fonda, REGOS će Vas po službenoj dužnosti rasporediti u  kategoriju A obveznog mirovinskog fonda kojim upravlja jedno od mirovinskih društava.