Zapošljavanje i rad stranih državljana u Republici Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj državljanin treće zemlje može raditi na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada koja se može izdati na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote. Zakonom o strancima (Narodne novine, br. 130/11, 74/13 i 69/17) propisane su iznimke pod kojima mogu raditi bez dozvole za boravak i rad odnosno bez potvrde o prijavi rada.
Postupak izdavanja dozvole za boravak i rad u nadležnosti je Ministarstva unutarnjih poslova.
Osobe pod međunarodnom zaštitom
U Republici Hrvatskoj osobe pod međunarodnom zaštitom mogu raditi bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez potvrde o prijavi rada.
Tražitelj azila pravo na rad stječe po isteku roka od devet mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za azil o kojem Ministarstvo unutarnjih poslova nije odlučilo, ako tražitelj azila svojim postupanjem nije utjecao na razloge nedonošenja odluke.
Državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP) i državljani Švicarske Konfederacije
U Republici Hrvatskoj državljani država članica EGP-a i državljani Švicarske Konfederacije mogu pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno potvrde o prijavi rada.

Pisane vijesti