Mirovina II. stup

OSTVARIVANJE PRAVA NA MIROVINU I NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE (II. STUP)
 
Ako ste se u postupku ostvarivanja prava na starosnu/prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju opredijelili za kombiniranu mirovinu iz I. i II. stupa, HZMO će Vam odrediti osnovnu mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti i dostaviti REGOS-u podatke iz Rješenja.

Nakon što REGOS od HZMO-a zaprimi podatke iz Rješenja, u Mirovinskim informativnim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili putem e-Usluge „Mirovinsko osiguravajuće društvo (prijava/promjena)“ u sustavu e-Građani, trebate odabrati mirovinsko osiguravajuće društvo (MOD).

Protekom roka od 15 dana od dana prve prijave MOD-a, REGOS će zatvoriti Vaš osobni račun i ukupno kapitalizirana sredstva s osobnog računa doznačiti odabranom MOD-u koji će Vas kontaktirati radi sklapanja Ugovora o mirovini na temelju individualne kapitalizirane štednje (mirovina iz II. stupa).

Ako je osnovna mirovina iz mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti veća od najniže mirovine iz I. stupa prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, kao budući korisnik mirovine iz II. stupa možete se odlučiti za djelomičnu, jednokratnu novčanu isplatu do 20% od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u. Djelomičnu jednokratnu isplatu korisniku starosne ili prijevremene starosne mirovine isplaćuje MOD na temelju sklopljenog Ugovora o mirovini. Kod svake isplate mirovine, kao i pri jednokratnoj isplati do 20%, MOD obračunava i uplaćuje porez na dohodak sukladno važećim poreznim propisima te korisniku mirovine isplaćuje neto iznos.

Ako je nakon sklapanja Ugovora o mirovini korisniku mirovine naknadno uplaćen zaostali doprinos, REGOS ta sredstva prosljeđuje MOD-u s kojim je korisnik mirovine sklopio Ugovor o mirovini. U tom slučaju protekom godine MOD će s korisnikom mirovine sklopiti aneks Ugovora o mirovini kojim će utvrditi novu svotu mirovine iz II. stupa.

U slučaju redovne uplate doprinosa kod ponovnog zaposlenja korisnika mirovine, MOD samo povećava mirovinu jednom godišnje za uplate u protekloj kalendarskoj godini.