Pokrenut portal "Moja mirovina"


Središnji registar osiguranika (REGOS) pokrenuo je portal Moja mirovina koji građanima omogućava pristup individualiziranim informacijama iz mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj te projekciju iznosa buduće mirovine. Portalu Moja mirovina može se pristupiti putem poveznice mojamirovina.hr te sustava e-Građani. 

Pristupom stranici mojamirovina.hr korisnicima se otvara anonimni mirovinski kalkulator putem kojeg se anonimnim i slobodnim unosom traženih relevantnih podataka prikazuje izračun projiciranog iznosa mirovinskih primanja iz mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj, a prijavom putem sustava e-Građani, uz korištenje  važećih vjerodajnica bilo koje razine sigurnosti, pristupa se personaliziranom mirovinskom kalkulatoru. 

Personalizirani mirovinski kalkulator građanima prvi put omogućuje uvid u projekciju iznosa njihove mirovine temeljene na stvarnim podacima koji se za njih vode u sustavu mirovinskog osiguranja, kao i dodatne projekcije budućeg iznosa mirovine na temelju promjene parametara koji utječu na visinu mirovinskih primanja. 

Projekcije iznosa u sklopu mirovinskog simulacijskog modela temelje se na pretpostavkama budućih kretanja, kao i na zakonodavnom okviru kojim se uređuje mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj. U projekcije iznosa su uključene i najnovije porezne i mirovinske zakonske izmjene koje su na snazi od 1. siječnja 2024. godine.

Jednostavnim pristupom personaliziranom mirovinskom kalkulatoru putem sustava e-Građani prikazuju se tri simulacije iznosa buduće mirovine: A, B i C. 

Simulacija A - prikazuje do sada stečena mirovinska prava i stanje mirovinske štednje. Prikazan iznos mirovine predstavlja projekciju iznosa starosne mirovine na dan izračuna, tj. ako od dana izračuna do ostvarivanja uvjeta za mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, korisnik više ne bi radio. 

Simulacija B - prikazuje projekciju iznosa buduće mirovine u slučaju da će buduće plaće osiguranika do umirovljenja biti na razini sadašnje plaće. To je projekcija iznosa starosne mirovine koju će korisnik ostvariti, ako će od tog trenutka do odlaska u mirovinu zadržati svoj sadašnji status u mirovinskom osiguranje i istu plaću. 

Simulacija C - omogućava unos podataka prema slobodnom odabiru korisnika, a prikazuje se očekivani iznos mirovine u izabranoj opciji umirovljenja i budućih kretanja plaća i drugih dohodaka. Ova simulacija korisnicima omogućava uvid u utjecaj koje promjene relevantnih podataka za vrijeme trajanja radnog vijeka, poput visine plaće i dobi umirovljenja, imaju na iznos buduće mirovine. 

Platforma također omogućava korisnicima da na svoja računala preuzmu detaljan tablični prikaz svih podataka na temelju kojih se izračunava projicirani iznos mirovine te osiguranici tako u svakom trenutku i na jednostavan način imaju uvid u podatke koji se za njih vode u sustavu mirovinskog osiguranja. Na ovaj način građani mogu uvidjeti i sve eventualne nedostatke u upisanim podacima o stažu i uplaćenim doprinosima te na vrijeme poduzeti korake kako bi se navedeni podaci u slučaju potrebe ažurirali ili upotpunili. 

Portal Moja mirovina osigurava potpunu transparentnost i dostupnost informacija koje se za građane vode u sustavu mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj te omogućava planiranje financijske budućnosti uvidom u projekcije iznosa mirovinskih primanja. Cilj razvoja ovog portala je razvoj financijske i mirovinske pismenosti građana te povećanje transparentnosti i jednostavnosti pristupa informacijama iz mirovinskog sustava. 

Sve dodatne informacije o korištenju portala korisnici mogu dobiti pozivom na telefonski broj 01/4898 999, putem e-mail adrese mojamirovina@regos.hr ili osobno u jednom od četiri Mirovinska informativna centra u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku gdje građani mogu isprobati rad portala i informirati se o svojoj budućoj mirovini uz stručnu podršku zaposlenika REGOS-a i HZMO-a.