E-Usluge

Na portalu "Moja socijalna sigurnost" na raspolaganju vam je niz elektroničkih usluga iz domene socijalne sigurnosti.

Registar osiguranika (REGOS)


Popis elektroničkih dokumenata za osiguranike (ENA):


Mirovina (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)

e-Usluge koje su vam dostupne:   

Zdravstvo (Hravstki zavod za zdravstveno osigranje)


Provjera statusa