e-usluge REGOS-a za osiguranike

Temeljem zakonske ovlasti i nadležnosti, REGOS prikupljene i obrađene podatke o obračunanim iznosima doprinosa za mirovinska osiguranja temeljem generacijske solidarnosti (I. stup) te individualne kapitalizirane štednje (II. stup) povezuje s odgovarajućim podacima o uplatama po osiguranicima i drugim osobama. Tako prikupljeni podaci evidentiraju se u Registru REGOS-a.
REGOS je ovlašten osiguranicima i drugim osobama te obveznicima podnošenja podataka učiniti dostupnim izvješća o svim podacima koji se za njih vode u Registru i to elektroničkim putem, uvažavajući načelo povjerljivosti. Razvojem i unaprjeđenjem sustava e-usluga REGOS-a, omogućen je brži i efikasniji način komuniciranja s građanima kojima su dokumenti dostupni u elektroničkom obliku uz korištenje vjerodajnica sustava e-Građani: e-Pass ili m-Token. Osiguranici mogu ePass zatražiti u bilo kojoj poslovnici FINA-e uz predočenje osobne iskaznice ili nekog drugog osobnog dokumenta s fotografijom.
 
e-usluge REGOS-a predstavljaju skup elektronskih usluga koje osiguranicima i obveznicima omogućuju predaju upita za elektronički dokument,  preuzimanje elektroničkog dokumenata te uvid u osobni i poslovni sandučić s obavijestima iz REGOS-a. Osiguranici II. stupa mirovinskog osiguranja iz Registra REGOS-a mogu, putem e-usluga, dobiti sljedeće dokumente: 
  • Izvješće o primicima, obračunanim i uplaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja u razdoblju (podaci iz obrasca JOPPD od 01. siječnja 2014. nadalje)
  • Potvrda o stanju i prometu na osobnom računu
  • Izvadak iz Registra (podaci iz Obrasca R-Sm do 31. prosinca 2013. godine)
  • Potvrda o članstvu u obveznom mirovinskom fondu
  • Obavijest o novčanoj vrijednosti imovine na osobnom računu člana fonda
  • Duplikat prijave u obvezni mirovinski fond
  • Potvrda o vlasništvu udjela u obveznom mirovinskom fondu
  • Izvadak iz Registra za drugi dohodak – do 31.prosinca 2013. godine
 
Temeljem online postavljenog upita od strane korisnika, REGOS izrađuje traženi dokument u elektroničkom obliku i odmah ga dostavlja na traženu e-mail adresu. Na e-mail adresu iz upita dostavlja se link na kojem se može preuzeti elektronički potpisani dokument u pdf  formatu.
 
Uspostavom e-sandučića za osiguranike, omogućena je isporuka i drugih dokumenata u elektroničkom obliku te dokumenata koje je REGOS obvezan učiniti dostupnim za osiguranike i druge osobe temeljem posebnih propisa (službeni raspored osiguranika u obvezni mirovinski fond, Potvrda o stanju i prometu na osobnom računu i sl.).
 
Elektronički dokumenti mogu se dobiti putem interneta, bez odlazaka na šaltere i to besplatno.