Ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu iz II. stupa od 01.01.2019. godine

Od 01. siječnja 2019. godine svim osiguranicima koji su osigurani u oba mirovinska stupa omogućeno je da u postupku ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu izaberu žele li ostvariti mirovinu samo iz I. stupa (generacijska solidarnost) ili mirovinu iz I. i II. stupa (individualna kapitalizirana štednja) osobnom izjavom Središnjem registru osiguranika (REGOS).
Kako biste mogli odabrati povoljniju mirovinu, REGOS prikuplja informativne izračune mirovina od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) i mirovinskih osiguravajućih društava (MOD-ova) i dostavlja ih na Vašu kućnu adresu.
Mirovinu možete odabrati osobno potpisanom izjavom u Mirovinskim informativnim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili putem e-Usluge „Odabir mirovine (mirovina samo iz I. stupa ili mirovina iz I. i II. stupa)“ u sustavu e-Građani korištenjem e-osobne iskaznice (e-OI) s aktiviranim potpisnim certifikatom.

Ako se opredijelite za  mirovinu  samo iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti (I. stup), HZMO će odrediti mirovinu kao da ste bili osigurani samo u I. stupu. Izbor te mirovine znači da želite istupiti iz II. stupa, odnosno iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje, a ukupna kapitalizirana sredstva s Vašeg osobnog računa prenose se putem REGOS-a u državni proračun.
 
Ako se opredijelite za kombiniranu mirovinu iz I. i II. stupa, HZMO će odrediti  osnovnu mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti i dostaviti REGOS-u podatke iz Rješenja.
 
Nakon što Vam HZMO dostavi Rješenje o priznanju prava na osnovnu mirovinu, izbor mirovinskog osiguravajućeg društva (MOD-a) možete obaviti u Mirovinskim informativnim centrima  u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a uz predočenje osobne iskaznice ili putem e-Usluge „Mirovinsko osiguravajuće društvo (prijava/promjena)“ u sustavu e-Građani korištenjem e-osobne iskaznice (e-OI) s aktiviranim potpisnim certifikatom. 

Odabrani MOD možete promijeniti u roku od 15 dana od dana prve prijave. Istekom toga roka izbor MOD-a ne može se promijeniti niti opozvati te se smatra konačnim.
Protekom zakonskih rokova, REGOS će zatvoriti Vaš osobni račun i sredstva doznačiti u odabrani MOD koji će Vas kontaktirati radi sklapanja ugovora o mirovini iz II. stupa.
 
Ako niste u mogućnosti osobno pristupiti u Mirovinski informativni centar ili u poslovnicu FINA-e, izjavu o izboru mirovine i izjavu o izboru MOD-a može dati opunomoćenik temeljem Vaše punomoći ovjerene od strane nadležnog tijela (ovjera potpisa). Punomoć trebate prethodno dostaviti na adresu: REGOS, Gajeva 5, 10 000 Zagreb.
Ako je osnovna mirovina iz mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti veća od najniže mirovine iz I. stupa prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, budući korisnik mirovine iz II. stupa može se odlučiti za  djelomičnu, jednokratnu novčanu isplatu do 20% od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u. Djelomičnu jednokratnu isplatu korisniku starosne ili prijevremene starosne mirovine isplaćuje MOD na temelju sklopljenog Ugovora o mirovini.
 
Pri svakoj isplati mirovine, kao i pri jednokratnoj isplati do 20% od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u, MOD obračunava i uplaćuje porez na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak te korisniku mirovine isplaćuje neto iznos. Stope poreza na dohodak za umirovljenike su umanjene za 50% i iznose 10% i 15%, ovisno o poreznim razredima. Temeljem konačnog obračuna poreza na dohodak kojeg obračunava Porezna uprava, korisnik mirovine može imati obvezu za uplatu poreza ili povrat više plaćenog poreza na dohodak, ovisno o ostvarenim primitcima i korištenim osobnim odbicima u toj godini.