Ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu iz II. stupa od 01.01.2019. godine

Od 01. siječnja 2019. godine svim osiguranicima koji su osigurani u oba mirovinska stupa omogućeno je da u postupku ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu izaberu žele li ostvariti mirovinu samo iz I. stupa (generacijska solidarnost) ili mirovinu iz I. i II. stupa (individualna kapitalizirana štednja) osobnom izjavom Središnjem registru osiguranika (REGOS).
Kako bi član fonda mogao odabrati povoljniju mirovinu, REGOS će prikupiti informativne izračune mirovina od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) i mirovinskog osiguravajućeg društva (MOD) i dostaviti ih na njegovu kućnu adresu.
Ako se član fonda opredijeli za  mirovinu  samo iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, HZMO će odrediti mirovinu kao da je osiguranik bio osiguran samo u I. stupu. Izbor te mirovine znači da član fonda želi istupiti iz II. stupa, odnosno iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje, a ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana fonda prenose se u državni proračun.
 
Ako se član fonda opredijeli za kombiniranu mirovinu iz I. i iz II. stupa, HZMO će odrediti  osnovnu mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti i dostaviti REGOS-u podatke iz Rješenja.
 
Nakon što Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dostavi Rješenje o priznanju prava na osnovnu mirovinu, izbor mirovinskog osiguravajućeg društva obavlja se na šalteru REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e uz predočenje osobne iskaznice.

Nakon izbora mirovinskog osiguravajućeg društva, REGOS će zatvoriti osobni račun i sredstva doznačiti u mirovinsko osiguravajuće društvo koje će kontaktirati budućeg korisnika mirovine radi sklapanja ugovora o mirovini iz II. stupa.
 
Ako je osnovna mirovina iz mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti veća za 15% od najniže mirovine iz I. stupa prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, budući korisnik mirovine iz II. stupa se može odlučiti za  djelomičnu, jednokratnu novčanu isplatu od 15% u bruto iznosu od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u. Djelomičnu jednokratnu isplatu korisniku starosne i prijevremene starosne mirovine isplaćuje MOD na temelju sklopljenog Ugovora o mirovini.
 
Pri svakoj isplati mirovine, kao i pri jednokratnoj isplati 15% od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u, mirovinsko osiguravajuće društvo obračunava i uplaćuje porez na dohodak i prirez porezu na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak te korisniku mirovine isplaćuje neto iznos. Stope poreza za umirovljenike su umanjene i iznose 12% i 18%, ovisno o poreznim razredima. Temeljem konačnog obračuna poreza na dohodak kojeg obračunava Porezna uprava, korisnik mirovine može imati obvezu za uplatu poreza ili povrat više plaćenog poreza na dohodak, ovisno o ostvarenim primitcima i korištenim osobnim odbicima u toj godini.