Popis usluga i linkova na e-usluge REGOS-a

POPIS e-USLUGA LINK
Moj račun - REGOS (APIS) https://www2.regos.hr/regos/servlet/RegosInit
Uvid u stanje osobnog računa https://www2.regos.hr/regos/servlet/Osiguranik
Upit za elektroničkim dokumentom https://www2.regos.hr/regos/servlet/Izbor
SUSTAV ELEKTRONIČKIH USLUGA REGOS-a ZA OSIGURANIKE (ENA) https://ena.regos.hr/
Moj sandučić https://ena.regos.hr/osiguranici_moj_sanducic/pregled
Predaja upita za elektroničke dokumente https://ena.regos.hr/osiguranici_predaja_upita/upiti
Popis elektroničkih dokumenata za osiguranike (ENA):  
JOPPD - Izvješće o primicima i plaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja od 1.1.2014. https://ena.regos.hr/osiguranici_predaja_upita/upiti
Izvadak iz registra REGOS-a - do 31.12.2013.  https://ena.regos.hr/osiguranici_predaja_upita/upiti
Potvrda o stanju i prometu na osobnom računu https://ena.regos.hr/osiguranici_predaja_upita/upiti
Potvrda o članstvu u obveznom mirovinskom fondu  https://ena.regos.hr/osiguranici_predaja_upita/upiti
Obavijest o novčanoj vrijednosti imovine na osobnom računu https://ena.regos.hr/osiguranici_predaja_upita/upiti
Duplikat prijave u obvezni mirovinski fond https://ena.regos.hr/osiguranici_predaja_upita/upiti
Izvadak iz registra za drugi dohodak - do 31.12.2013. https://ena.regos.hr/osiguranici_predaja_upita/upiti
Potvrda o vlasništvu udjela https://ena.regos.hr/osiguranici_predaja_upita/upiti
Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena) https://gov.hr/hr/katalog-usluga/10?katalog=1&podrucje=46​
Odabir mirovine (mirovina samo iz I. stupa ili mirovina iz I. i II. stupa) https://gov.hr/hr/katalog-usluga/10?katalog=1&podrucje=46​
Mirovinsko osiguravajuće društvo (prijava/promjena) https://gov.hr/hr/katalog-usluga/10?katalog=1&podrucje=46​
Moj račun-REGOS https://gov.hr/hr/katalog-usluga/10?katalog=1&podrucje=46​