Istup iz obveznog mirovinskog osiguranja (II. stup)

Člankom 104. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima ("Narodne novine", 19/14)  u postupku ostvarivanja prava na starosnu/prijevremenu starosnu mirovinu omogućen je izlaz iz II. stupa mirovinskog osiguranja za one osiguranike koji su u ovaj oblik osiguranja ušli dobrovoljno. Radi se o članovima fonda koji su u trenutku pristupa u obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) imali prijavu na obvezno mirovinsko osiguranje prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i između 40 i 50 godina te su sami odabrali svoj obvezni mirovinski fond na šalteru u poslovnici FINA-e. 
Članovi obveznih mirovinskih fondova koji su se dobrovoljno uključili u II. stup mirovinskog osiguranja, prilikom ostvarivanja prava na starosnu/prijevremenu starosnu mirovinu mogu napraviti istup iz II. stupa i prebaciti sredstva sa svog osobnog računa u I. stup, ako je to za njih povoljnije. 
Od 01.01.2019. godine članovi fonda koji su dobrovoljno ušli u II. stup mogu napraviti istup iz II. stupa uz Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO-a) da su u postupku ostvarivanja prava na starosnu/prijevremenu starosnu mirovinu do 31.12.2018. godine koji još nije okončan.

Osiguranik - član obveznog mirovinskog fonda, koji želi istupiti iz mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup), zahtjev za istupom podnosi Izjavom Središnjem registru osiguranika – REGOS-u na šalteru u bilo kojoj poslovnici FINA-e. Bez Potvrde HZMO-a nije moguće napraviti istup iz II. stupa i u tom slučaju šalterski radnik osiguranika upućuje u HZMO po potvrdu.
 
Ako osiguranik zadovoljava uvjete za istup,  na šalteru u FINA-i potpisuje dva primjerka Izjave od kojih se jedan primjerak uručuje osiguraniku – budućem umirovljeniku, a drugi primjerak ostaje REGOS-u za pismohranu. Time je postupak istupa iz II. stupa za osiguranika – budućeg umirovljenika okončan.

Temeljem obavljenog istupa iz II. stupa i zaprimljenog zahtjeva od strane HZMO-a za zatvaranje osobnog računa,  ukupno kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana fonda putem REGOS-a prenose se u državni proračun, a bivši član mirovinskog fonda svoja prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruje na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju kao osiguranik koji je osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti (I. stup).