Osobni račun osiguranika

Osobni račun otvara se osobnom prijavom u odabranom obveznom mirovinskom fondu (OMF) ili rasporedom osiguranika u OMF koji po službenoj dužnosti obavlja REGOS. Na osobnom računu se evidentiraju uplaćeni doprinosi i sve promjene osobne imovine člana obveznog mirovinskog fonda tijekom razdoblja individualne kapitalizirane štednje. Osobni račun vodi se u obračunskim jedinicama. Vrijednost obračunskih jedinica za svaki dan vrednovanja i za svaku od kategorija fonda (A, B i C) utvrđuje obvezno mirovinsko društvo koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima.  Vrijednosti obračunskih jedinica za svaku od kategorija fonda REGOS objavljuje na svojim mrežnim stranicama. REGOS vodi jedinstveno računovodstvo osobnih računa svih članova obveznih mirovinskih fondova.

Stanje osobnog računa može se provjeriti preko web stranice.. Za to Vam je potrebna e-Pass vjerodajnica koju možete osobno, uz predočenje osobne iskaznice i OIB-a, zatražiti u poslovnicama FINA-e u cijeloj Hrvatskoj.

Ako uočite da je stanje na Vašem osobnom računu različito od očekivanog, za to postoji više mogućih razloga pa se za dodatna pojašnjenja trebate prvo obratiti svom poslodavcu kako bi provjerili je li poslodavac za Vas uredno obračunao i uplatio obvezni doprinos za II. stup, odnosno je li na vrijeme predao ispravan Obrazac sa zaduženjima (Obrazac JOPPD) bez kojeg nije moguće evidentiranje sredstava na osobnom računu.

U slučaju da je poslodavac izvršio svoje obveze, a i dalje postoji problem, za dodatne informacije možete se obratiti REGOS-u na broj telefona 01/4898 999 ili elektronskom poštom na regos@regos.hr.

Sredstva na osobnom računu člana mirovinskog fonda njegova su osobna imovina. Sredstava s osobnog računa član OMF može koristiti prilikom ostvarivanja prava na mirovinu ili su sredstva predmet nasljeđivanja u slučaju smrti člana fonda prije ostvarivanja prava na mirovinu. Uplaćeni doprinosi u mirovinski fond, kao i prenesena sredstva u fond, preračunavaju se u obračunske jedinice koje predstavljaju proporcionalne udjele u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda.