Mirovinski informativni centri

U ožujku 2021. godine REGOS je otvorio mirovinske informativne centre (dalje: MIC) u četiri regionalna centra (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) s ciljem otvorenosti i transparentnosti mirovinskog sustava prema javnosti kao i jačanja financijske (mirovinske) pismenosti građana. 

MIC-evi su otvoreni za građane i poduzetnike koji se žele na kvalitetan način i uz pomoć stručnih i posebno obučenih zaposlenika informirati o sustavu mirovinskog osiguranja iz djelokruga rada REGOS-a i HZMO-a. Uspostavom MIC-eva građanima i poduzetnicima su dostupne informacije i odgovori na pitanja vezana uz mirovinski sustav kako bi i sami bili aktivni dionici tog sustava i u konačnici utjecali na svoja mirovinska prava i buduću mirovinu. Korisnici usluga u MIC-u su:
  • Osiguranici u sustavu mirovinskog osiguranja (sadašnji i budući),
  • Korisnici mirovina (sadašnji i budući),
  • Poduzetnici koji zapošljavaju radnike ili isplaćuju drugi dohodak,
  • Zainteresirani građani.
Usluge iz djelokruga REGOS-a koje se odnose na građane između ostalog uključuju informacije o primicima i uplaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja, o prometu i stanju na osobnom računu, o izboru i promjeni OMD i kategorije OMF, o izboru mirovine, o izboru MOD-a te zatvaranju osobnog računa i isplati sredstava zakonskim primateljima. Usluge obuhvaćaju i pružanje tehničke podrške građanima u korištenju elektroničkih usluga REGOS-a.
Informacije za poduzetnike se između ostalog odnose na informacije o obračunu i plaćanju doprinosa za mirovinska osiguranja te stručnu pomoć oko rješavanja nepovezanih uplata doprinosa za mirovinska osiguranja.

Osiguranicima i poduzetnicima je omogućeno izdavanje različitih dokumenata u papirnom ili elektroničkom obliku.

Korisnici usluga u MIC-evima mogu dobiti potrebne informacije iz mirovinskog sustava te poduzeti određene radnje ili donijeti odluke u cilju ostvarivanja svojih prava iz mirovinskog sustava. Uspostava MIC-eva je novi iskorak u nastojanjima da javna uprava bude servis građana i da bude u službi njihovih potreba. 
Na ovaj način povećana je dostupnost i kvaliteta javno dostupnih informacija vezanih uz sve aspekte mirovinskog osiguranja te su unaprijeđene postojeće i uvedene nove usluge.
 
Kontakt podaci Mirovinskih informativnih centara: