Informacije o REGOS-u

Središnji registar osiguranika (dalje: REGOS) je ustanova osnovana Uredbom o osnivanju Središnjeg registra osiguranika koju je donijela Vlada Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 101/99 i 83/12). Temeljna nadležnost te osnovni poslovi uređeni su Zakonom o Središnjem registru osiguranika („Narodne novine“, broj 159/13, 39/18 i 21/22).
 
Osnovni poslovi REGOS-a su prikupljanje i obrada podataka po osiguranicima i drugim osobama, povezivanje podatka o obračunanim doprinosima za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) te doprinosu za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) s podacima o pripadajućim uplatama, vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova, prijenos ukupne imovine člana obveznog mirovinskog fonda sa zatvorenih osobnih računa zakonskim primateljima, vođenje registra i izvješćivanje, elektronička razmjena i dostava podataka iz registra institucijama u području socijalne sigurnosti na razini Republike Hrvatske, elektronička razmjena i dostava podataka prikupljenih od institucija Republike Hrvatske u sustavu socijalne sigurnosti na razini Europske unije i obavljanje poslova pristupne točke za elektroničku razmjenu podataka s institucijama u sustavu socijalne sigurnosti.
 
REGOS kontinuirano unaprjeđuje svoj poslovni i informacijski sustav (IS REGOS) s ciljem obavljanja poslova iz svoga djelokruga rada. Kao javni servis građana, REGOS je u potpunosti usmjeren prema poslodavcima, osiguranicima i ostalim korisnicima, kontinuirano prilagođavajući svoje poslovanje njihovim potrebama.
 
U obavljanju poslova, REGOS primjenjuje suvremena informacijska rješenja potrebna za odvijanje poslovnih procesa, kao i za objedinjavanje i razmjenu podataka sa svim subjektima u poslovnom okružju. Nadogradnjom sustava za elektroničku isporuku dokumenata s novim funkcionalnostima omogućen je razvoj elektroničkih usluga koje REGOS pruža građanima i poduzetnicima.