Mirovina II. stup


OSTVARIVANJE PRAVA NA MIROVINU I NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE (II. STUP)
 
  
Ako se u postupku ostvarivanja prava na mirovinu član fonda opredijeli za kombiniranu mirovinu iz I. i iz II. stupa, HZMO će odrediti  osnovnu mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti i dostaviti REGOS-u podatke iz Rješenja.

Nakon što REGOS od HZMO-a zaprimi podatke iz Rješenja, na šalterima REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e osiguranicima je omogućen izbor MOD-a putem obrasca  ''Prijava o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva“ (obrazac R-POD).

Protekom roka od 15 dana od dana prijave MOD-a, REGOS zatvara osobni računa i ukupno kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana fonda doznačava odabranom MOD-u.
REGOS podatke iz Obrasca R-POD i ukupnom iznosu kapitaliziranih sredstava na osobnom računu u trenutku zatvaranja osobnog računa dostavlja MOD-u koji kontaktira budućeg korisnika mirovine radi sklapanja Ugovora o mirovini na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Budući korisnik mirovine s izabranim MOD-om sklapa Ugovor o mirovini, a iz doznačenih sredstava, u skladu sa sklopljenim Ugovorom, MOD isplaćuje mirovinu iz II. stupa.
Ako je osnovna mirovina iz mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti veća za 15% od najniže mirovine iz I. stupa prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, budući korisnik mirovine iz II. stupa se može odlučiti za  djelomičnu, jednokratnu novčanu isplatu od 15% u bruto iznosu od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u. Djelomičnu jednokratnu isplatu korisniku starosne i prijevremene starosne mirovine isplaćuje MOD na temelju sklopljenog Ugovora o mirovini.

Ako je nakon sklapanja Ugovora o mirovini korisniku mirovine naknadno uplaćen doprinos, REGOS ta sredstva prosljeđuje mirovinskom osiguravajućem društvu s kojim je korisnik mirovine sklopio Ugovor o mirovini. U tom slučaju mirovinsko osiguravajuće društvo će s korisnikom mirovine sklopiti aneks Ugovora o mirovini kojim će utvrditi novu svotu mirovine.

Prilikom ostvarivanja prava na mirovinu prethodnih se godina najveći broj osiguranika vraćao u I. stup zbog dodatka od 27% na mirovinu samo iz I. stupa. Od 01.01.2019. godine došlo je do promjene trenda, jer osiguranicima koji odaberu mirovinu iz oba stupa, na mirovinu iz I. stupa određuje se dodatak na mirovinu od 27% za mirovinski staž ostvaren do 31.12.2001. godine, a na dio mirovine iz I. stupa koja im pripada za mirovinski staž od uvođenja II. stupa, tj. od 01.01.2002. godine određuje se dodatak od 20,25%.
Osnovnu mirovinu s dodatkom od 27% i 20,25% isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Uvođenjem dodatka i na kombiniranu mirovinu (I. + II. stup), osigurana je primjerenija razina mirovina iz oba stupa. Odabiru kombinirane mirovine pridonijela je i mogućnost ostvarivanja prava na jednokratnu isplatu 15%. u bruto iznosu od sredstava doznačenih MOD-u. Promatrajući trenutne pokazatelje, u budućnosti se može očekivati sve veći udio mirovina iz oba stupa u odnosu na mirovine samo iz I. stupa, jer će i iznosi sredstava na osobnim računima članova fonda biti veći.