Službeni raspored u MOD (mirovinsko osiguravajuće društvo)

Nakon što Vam Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dostavi Rješenje o priznanju prava na osnovnu mirovinu, potrebno je izabrati mirovinsko osiguravajuće društvo (MOD) radi ostvarivanja mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje. 
 
Izbor jednog mirovinskog osiguravajućeg društva, iz Popisa – liste mirovinskih osiguravajućih društava, obavlja se u Mirovinskim informativnim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku te poslovnicama FINA-e uz predočenje osobne iskaznice ili putem e-Usluge „Mirovinsko osiguravajuće društvo (prijava/promjena)“ u sustavu e-Građani korištenjem e-osobne iskaznice (e-OI) s aktiviranim potpisnim certifikatom.

Popis – lista mirovinskih osiguravajućih društava:
  • Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d.
  • Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d.
 
Odabrano mirovinsko osiguravajuće društvo možete promijeniti u roku od 15 dana od dana prve prijave. Istekom toga roka izbor mirovinskog osiguravajućeg društva ne može se promijeniti niti opozvati te se smatra konačnim.

Protekom zakonskih rokova, REGOS će zatvoriti Vaš osobni račun i sredstva doznačiti u mirovinsko osiguravajuće društvo koje će Vas kontaktirati radi sklapanja ugovora o mirovini.

Ako niste u mogućnosti osobno pristupiti u Mirovinski informativni centar ili u poslovnicu FINA-e, izjavu o izboru jednog mirovinskog osiguravajućeg društva može dati opunomoćenik temeljem Vaše punomoći ovjerene od strane nadležnog tijela (ovjera potpisa). Punomoć trebate prethodno dostaviti na adresu: REGOS, Gajeva 5, 10 000 Zagreb.

Ako ne odaberete mirovinsko osiguravajuće društvo u roku od 6 mjeseci od ostvarivanja prava na mirovinu, REGOS će Vas sukladno članku 131. stavak 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima („Narodne novine“ br. 22/14, 29/18 i 115/18) rasporediti u jedno od postojećih mirovinskih osiguravajućih društava.